Salience برند چیست؟ [+ چگونه آن را اندازه گیری می کنید؟]

گرچه نام تجاری می تواند مانند مفهومی مبهم احساس شود ، اما این یکی از مهمترین عناصر استراتژی بازاریابی است. آیا می دانید ارائه مارک ...

ادامه مطلب

Salience برند چیست؟ [+ چگونه آن را اندازه گیری می کنید؟]

گرچه نام تجاری می تواند مانند مفهومی مبهم احساس شود ، اما یکی از مهمترین عناصر استراتژی بازاریابی است. آیا می دانید ارائه نام تجاری...

ادامه مطلب

Salience برند چیست؟ [+ چگونه آن را اندازه گیری می کنید؟]

گرچه نام تجاری می تواند مانند مفهومی مبهم احساس شود ، اما این یکی از مهمترین عناصر استراتژی بازاریابی است. آیا می دانید ارائه نام ت...

ادامه مطلب

راهنمای مبتدیان برای ستون های مارک

اگرچه قرن هاست که فعالیت های بازاریابی و مارک تجاری وجود دارد ، اما صنایع از دهه 1990 شروع به جابجایی می کنند. عصر دیجیتال به وجود ...

ادامه مطلب

13 مورد از موفقیت آمیزترین (و حداقل) نام های تجاری برای الهام بخشیدن به برند خود

من در هیبت هایلی استینفلد عملکرد پس از تماشای وی در Edge of Seventeen عملکرد وی آنقدر خوب بود که باعث شد نامزد گلدن گلوب برای ب...

ادامه مطلب

13 مورد از موفقیت (و حداقل) موفقیت آمیز نام تجاری برای الهام بخشیدن به خود

من از Hailee Steinfeld وحشت داشتم عملکرد پس از تماشای وی در Edge of Seventeen عملکرد وی آنقدر خوب بود که باعث شد نامزد گلدن گلو...

ادامه مطلب

13 مورد از موفقیت آمیزترین (و حداقل) نام تجاری برای الهام بخشیدن به برند خود

من از Hailee Steinfeld وحشت داشتم عملکرد پس از تماشای وی در Edge of Seventeen عملکرد او آنقدر خوب بود که باعث شد نامزد گلدن گلو...

ادامه مطلب

3 راه برای استفاده از برندهای تجاری برای کسب و کار شما

در زندگی شخصی همه ما افرادی را می خواهیم که قهرمان ما شوند. اگر خوش شانس باشیم ، این امر از خانواده ما شروع می شود و به دوستان و ا...

ادامه مطلب

3 راه برای استفاده از قهرمانان برند برای تجارت خود

در زندگی شخصی خود ، همه ما خواهان افرادی هستیم که قهرمان ما شوند. اگر خوش شانس باشیم ، این امر از خانواده ما شروع می شود و به دوست...

ادامه مطلب

5 راه برای ایجاد انجمن تجاری مثبت [+ مثالها]

هرکسی که گفت " همه تبلیغات تبلیغ خوبی است " دروغ گفته است. تنها حقیقت موجود در آن این است که تبلیغات بد می تواند توجه شما را به...

ادامه مطلب

12