3 افسانه برتر خریدار در مورد شخصی ، و چگونگی آسیب رساندن به بازاریابی شما

الیزابت را ملاقات کنید: یک پرستار 27 ساله که راننده هوندا سیویک است ، از ساخت TikToks ، و بیشتر وقت خود را با کودک زیبا و 9 ماهه خو...

ادامه مطلب

3 اسطوره برتر خریدار در مورد شخصی ، و چگونگی آسیب رساندن به بازاریابی شما

الیزابت را ملاقات کنید: یک پرستار 27 ساله که با هوندا سیویک رانندگی می کند ، لذت بردن از ساخت TikToks ، و بیشتر وقت خود را با کودک ...

ادامه مطلب

3 اسطوره برتر خریدار در مورد شخصی ، و اینکه چگونه آنها به تلاش های شما برای بازاریابی آسیب می رسانند

الیزابت را ملاقات کنید: یک پرستار 27 ساله که با هوندا سیویک رانندگی می کند ، لذت بردن از ساخت TikToks ، و بیشتر وقت خود را با کودک ...

ادامه مطلب